የሐሰት ዜና ምንድን ነው?

[#if smallImage??]
  [#if smallImage?is_hash]
    [#if smallImage.alt??]
      ${smallImage.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]

የሐሰት ዜና fake news ለአንባቢያንን/ ለተከታዮቻቸው የሚያሳስት ዜናን ወይም መረጃን ሆን ብሎ (intentional) የማሰራጨት ተግባር ነው። 


የተሳሳተ መረጃ misinformation ስንል ግን ትክክል ወዳልሆነ ወይም ወደተሳሳተ አቅጣጫ ሊመራ የሚችል መረጃ ማለት ሲሆን፤ በታማኝ ዘጋቢዎች ስህተት ወይም ትክክለኛ ትርጉሙን ካለመረዳት ሳይታሰብበት (unintentionally) የሚሰራጭ መረጃ ነው። 
የሐሰት ዜና ወይም የተሳሳተ ይዘት ያለው ኢንፎርሜሽን በንግግር፣ በጽሁፍ፣ በህትመት፣ በኤሌክትሮኒክስ፣ በዲጂታል ሚዲያዎች ቅርጽ ይዞ በዜና እና በተግባቦት መልኩ ሲቀርብ ነው። በተጨማሪም የሐሰት ዜና ዘገባዎች፣ ዘገባው በራሱ ፈጠራ፣ እውነታዎችን፣ የመረጃ ምንጮች ለማረጋገጥ የማይችሉ ይዘት ያለው ነው። 
ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሐሰት ዜና/ወሬዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች አማካይነት በቀላሉ እና በፍጥነት ማጋራት ስለሚቻል የብዙዎችን ህይወት አዳጋ ውስጥ የሚጥሉ መረጃዎች ሲሰራጩ ይስተዋላል፡፡ 


የሐሰት ዜናዎች እንዴት_ይፈጥራሉ?

 ለምን_ይታመናሉ? ለሚለዉ ጥያቄ የሚከተሉት ምክንያቶች ተጠቃሽ ናቸዉ፡፡

 • ህዝብ ተቸገርኩበት ስለሚለው ጉዳይ ትኩረት የሚሰጥ ሲጠፋ፤ አዛኝ በመምሰልና ሰለጉዳዩ በማጋነን ደጋፊዎችን ያገኛሉ፡፡ በዚህም ማስተላለፍ የፈለጉትን መልዕክት ያስተላልፋሉ፡፡
 • መንግስትና የሚመለከታቸዉ አካላት ሀላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ሳይችሉ ሲቀር፤ ክፍተቱን በመጠቀም የበለጠ ሊያራግቡት ይችላሉ፡፡
 • የህብረተሰቡን ክፍተት በመጠቀም፤ ይህ ምናልባት እዉነተኛን መረጃ በመያዝና የህብረተሰቡን ድክመት እንደ ክፍተት በመጠቀም እንዲሁም እዉነተኛዉን መረጃ በመጠምዘዝ እነሱ የፈለጉትን ሃሳብ ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡
 • የመረጃ ድግግሞሽ፤ አንድ መረጃ ተደጋግሞ የሚፃፍ ወይም የሚነገር ከሆነ የመታመን እድሉን እያሰፋ ይሄዳል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ ብዙም ባይሆንም ጥቂት ሰዎች የሐሰት መረጃዎች ሲደጋገሙ ለማጣራት እድል ይሰጣቸዋል፡፡ 

ሀሰተኛ መረጃዎችን በምን መልኩ መለየት_እንችላለን? 

 

 • መረጃዉን ያሰራጨዉ አካል ማን እንደሆነ እና ታማኝ መሆኑን ከቀደሙ ታሪኮቹ ማረጋገጥ፤
 • መረጃዉን በጥልቀት መመርመር፣ ሁሌም እጅግ በጣም መልካም ወይም እጅግ መጥፎ የሚመስሉ ጉዳዮች ተአማኒነታቸው ዝቅተኛ መሆኑን መገንዘብ፤
 • መረጃው የተገኘበትን ገጽ ትክክለኛነት ማረጋገጥ፣ በተሰረቀ ማንነት በመጠቀም የተሰራጨ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ፣
 • ዜናዉን ያቀረበዉ ገፅ መረጃዉን ከየትኛዉ የመረጃ ምንጭ እንዳገኘው እና በምን ማስረጃ እንዳቀረበዉ ማጤን፤
 • የተጠቀሰዉን መረጃ በአንክሮ መመልከትና የፅሁፍ መረጃ ከሆነ የአገባብ ወይም የቃላት ስህተት ያለባቸዉ ዜናዎች በአብዛኛዉ ሀሰተኛ እንደሆኑ ይታመናል፣
 • በመሆኑም ይህን ልብ ማለት እንዲሁም የምስል አሊያም የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃዎችን ካሉ ደግሞ መረጃዉ የተደገፈበት ምስል ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነዉ፤
 • መረጃዉ ከሚገኝበት ቦታ ወይም ከመረጃዉ ጋር ቅርብ ግንኙነት ያለዉን አካል ስለመረጃዉ ትክክለኛነት በመጠየቅ መረዳት፤
 • ሀሰተኛ መረጃዎች መሆናቸዉ የተረጋገጡ መረጃዎችን ለገፆች ሪፖርት ማድረግና እንዲሰረዙ/እንዲወገዱ ማድረግ ተገቢ ነዉ፡፡