Asset Publisher

News

  • ኢመደኤ ከኢሚግሬሽን፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ Fri, 11 Jun 2021
ኢመደኤ ከኢሚግሬሽን፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ
  • ኤጀንሲው የግብር ስርዓትን ቀልጣፋ የሚያደርግ የሦስትዮሽ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ Thu, 10 Jun 2021
ኤጀንሲው የግብር ስርዓትን ቀልጣፋ የሚያደርግ የሦስትዮሽ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ
  • መገናኛ ብዙሃን ራሳቸውን ከሳይበር ጥቃት ከመከላከል ባለፈ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን የንቃተ- ህሊና ክፍተት ሊሞሉ ይገባል ተባለ Thu, 3 Jun 2021
መገናኛ ብዙሃን ራሳቸውን ከሳይበር ጥቃት ከመከላከል ባለፈ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን የንቃተ- ህሊና ክፍተት ሊሞሉ ይገባል ተባለ
  • ለሳይበር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ከሆኑት መካከል የሚዲያ ዘርፍ አንዱ መሆኑ ተገለጸ Wed, 2 Jun 2021
ለሳይበር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ከሆኑት መካከል የሚዲያ ዘርፍ አንዱ መሆኑ ተገለጸ
  • በኢትዮጵያ 37 ሺ በሚሆኑ ኮምፒውተሮች ላይ የሳይበር ጥቃት ለመፈፀም ሙከራዎች እየተደረጉ መሆኑ ተገለፀ Wed, 2 Jun 2021
በኢትዮጵያ 37 ሺ በሚሆኑ ኮምፒውተሮች ላይ የሳይበር ጥቃት ለመፈፀም ሙከራዎች እየተደረጉ መሆኑ ተገለፀ
  • ከፍተኛ ገቢ በመሰብሰብ ለሽብር ተልዕኮ እያዋሉ ባሉ የሽብርተኛው ህወሓት እና ሸኔ ቡድን አባላት ላይ የንብረት እግድ ተጣለ Tue, 1 Jun 2021
ከፍተኛ ገቢ በመሰብሰብ ለሽብር ተልዕኮ እያዋሉ ባሉ የሽብርተኛው ህወሓት እና ሸኔ ቡድን አባላት ላይ የንብረት እግድ ተጣለ
  • ኤጀንሲዉ ከከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ Fri, 21 May 2021
ኤጀንሲዉ ከከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ
  • በኢትዮጵያ የቻይና ኤንባሲ የኢኮኖሚና እና ንግድ አታሼ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሥራ ጉብኝት አደረጉ Wed, 19 May 2021
በኢትዮጵያ የቻይና ኤንባሲ የኢኮኖሚና እና ንግድ አታሼ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሥራ ጉብኝት አደረጉ
  • በሀዋሳ ጉሙሩክ ጣቢያ ሁለት የቴሌኮም ማጭበርበሪያ መሳሪያዎች ተያዙ Wed, 19 May 2021
በሀዋሳ ጉሙሩክ ጣቢያ ሁለት የቴሌኮም ማጭበርበሪያ መሳሪያዎች ተያዙ