ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ

ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ

1. የስራ መደብ መጠሪያ-------------------ጀማሪ የሳይበር ህግ ተመራማሪ
የትምህርት አይነት እና ደረጃ--------በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት
የስራ ልምድ-------------------------ለመጀመሪያ ዲግሪ 0-1 ዓመት
ብዛት------------------------------------------02
ደረጃ-------------------------------------------1
ደመወዝ----------------------------------------7,154.00

2. የስራ መደብ መጠሪያ---------------------------ከፍተኛ የህግ ባለሙያ
የትምህርት አይነት እና ደረጃ---------------------በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ሁለተኛ ዲግሪ ያለው/ያላት ሆኖ ከውል ዝግጅት ጋር የተያያዘ ስልጠና ያለው ቢሆን ይመረጣል

የስራ ልምድ-----------------------------------ለመጀመሪያ ዲግሪ 5- 7 ዓመት አግባብነት ያለው; ለሁለተኛ ዲግሪ 3-5 ዓመት አግባብነት ያለው
ብዛት------------------------------------------01
ደረጃ-------------------------------------------5
ደመወዝ----------------------------------------11,290.00

መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ተፈላጊውን የትምህርት ማስረጃ እና የስራ ልምድ ዋናውን እና ፎቶ ኮፒ በመያዝ ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአስር (10) ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብስራተ ገብርኤል አዶት ህንፃ አጠገብ በሚገኘው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ መስሪያ ቤት አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ የሰው ሀይል አቅርቦት እና ቅጥር ቡድን ቢሮ ቁጥር 309 ድረስ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን።