cyberattack

ረቂቅ የዘመኑ ወንጀል "የሳይበር ጥቃት" ምንድነው

አዲስ አበባ ሰኔ 13/2011፡- ሳይበር የአገልግሎቱ ደህንነት የተረጋገጠ ካልሆነ  በአሉታዊ ጎኑ የሚፈጥራቸው ቀውሶች ቀላል አይደሉም፡፡

የሳይበር ጥቃት፡ ሆን ተብሎ ያልተፈቀዱ የኮምፒውተር ስርዓቶችን፣መሰረተ-ልማቶች እና ኔትዎርኮች ላይ አጥፊ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም በህገወጥ መንገድ ዴታዎችን መበዝበዝ እና አገልግሎት የማስተጓጎል ተግባር ነው፡፡

በሳይበር ጥቃቶች በአብዛኛው ሲስተሞች ፣ የኮምፒውተር ስርዓቶች እና መጠቀሚያ መሳሪያዎችን ክፍተት በመጠቀም የሚሰነዘሩ ናቸው፡፡

በማህበራዊ የትስስር-ገፆች ላይ ደግሞ ከባህልና ከስነ-ምግባር ውጪ ባፈነገጠ መንገድ ከሚለጠፉ ምስሎች እና መልዕክቶች ጀምሮ የመረጃ መረብን ተገን በማድረግ በተለያዩ ደረጃዎች የሚፈፀሙ  የመረጃ ስርቆቶች የሳይበር ጥቃት ማሳያዎች ናቸው፡፡

በሀገራችንም ኮምፒውተርንና የኮምፒውተር መሠረተ ልማትን በመጠቀም አገልግሎትን በሚሰጡ ተቋማት ላይ አያሌ የጥቃት አደጋዎች ደቅነዋል፡፡

በ2011 ዓ.ም ዘጠኝ ወራት ብቻ ከ 488 በላይ አደገኛ የሚባሉ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች በሳይበር ወንጀለኞች አማካኝነት የተፈጠሩ ሲሆን በድረ-ገጾች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል፡፡

ከ2004 ወዲህ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሃገሪቱ የሚሰነዘሩ ማንኛውንም የሳይበር ጥቃት የመመከት ሃላፊነት ወስዶ እየሰራ ይገኛል፡፡

ተቋሙ በሀገር ደረጃ የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚደረጉ ጥረቶችን ከማቀናጀት እና ከመምራት በላይ   በየተቋማቱ የኢንፎርሜሽን ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚረዳ ባህል እንዲዳብር፣ መሰረተ ልማቶች እንዲገነቡ እና አደረጃጀቶች  እንዲፈጠሩ ከፍተኛ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል፡፡ 

ኤጀንሲው ጥቃቶች ከመታሰባቸው ጀምሮ ክትትል በማድረግና ለይቶም በመተንተን ምላሽ በመስጠት  ላይ ይገኛል፡፡ በቀጣይም የሳይበር ጥቃትን የመለየት፣ የመተንተንና የመመከት አቅም እየዳበረ በሄደ ቁጥር ህብረተሰቡ  ውስጥ የሚፈጠረው በራስ መተማመን በዛው ልክ ይጨምራል፡፡

Asset Publisher