ዜና

ድሕንነቱ ዝትሓለወ ሳይበር ንሰላም፤ንልምዓትን ንዲሞክራስን 

ራኢ

  • ኣብ ዓመተ 2017 ዓ.ም ፤ ኣብ ህዳሰ ሃገርና ኣገዳሲ እጃም ዘበርክት፤ ዓለም ለኸ ብቕዓትን ተወዳዳሪነትን ዘለዎ ሃገራዊ ትካል ድሕነት ሳይበር ምህናፅ ። 

ልኡኽ

  • ሓበሬታን ትሕተ ቕርፂ ሓበሬታን ሃገርና ካብ ጥቅዓት ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ ብምህናፅ ሃገራዊ ረብሓታትና ምውሓስ። 

ስትራቴጂያዊ ክብርታት

  • ተኣማንነት
  • ቀፃሊ ትምህርትን ዕብየትን
  • ምውሓስ ጭቡጥ ለውጢ
  • ተሓታትነት 

    News In Picture

  Cybergna Tv