ተልዕኮ

  • የሀገሪቱን ጥቅሞች ማስጠበቅ የሚያስችል ብሔራዊ የሳይበር ኃይል መገንባት፤
  • ብሔራዊ ጥቅሞችን ማስጠበቅ የሚያስችል የቴክኒክ መረጃ በማምረት የመንግስት ውሳኔ እና ተግባር መደገፍ፤
  • ብሔራዊ የኃይቴክ እና ሴኪዩሪቲ ኢንዳስትሪ ሽግግር እንዲረጋገጥ የዳታ እና ኮምፒቲንግ አቅሞችን ማልማት፤

ራዕይ

  • በ2017 ዓ.ም አለም ዓቀፍ ተወዳዳሪ ብቃት ያለው እና በሀገሪቱ ህዳሴ ቁልፍ ሚና የሚጫወት ብሔራዊ የሳይበር ኃይል ዕውን ማድረግ፤

እሴቶች

  • ተዓማኒነት
  • ሁሌም መማርና ማደግ
  • ልዩነት መፍጠር /እሴት ጨማሪነት/
  • ተጠያቂነት