ክፍት የስራ ማስታወቂያ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የስራ መደብ አመልካቾችን በኮንትራት አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ተፈላጊውን የትምርት ማስረጃ ፎቶ ኮፒ እና ኦርጂናል በመያዝ ማስታወቂያው ከወጣበት ከሕዳር 20 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ ለ05 ተከታታይ የስራ ቀናት ብስራተ-ገብርኤል አዶት ህንጻ አጠገብ በሚገኝው አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ የሰው ኃይል ቅጥር ቡድን ድረስ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

ተ/ቁ

የስራ  መደቡ

መጠሪያ

የት/ት ደረጃ

ተፈላጊ የስራ

ልምድ

ብዛት

ደመወዝ

የቅጥር ሁኔታ

1

 አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር

በኮምፒውተር ሳይንስ፣ አይቲ፣ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ሶፍትዌር ኢንጂነር፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ እና የመመረቂያ ውጤት ለወንድ 2.75 ለሴት 2.5  እና ከዚያ በላይ ያላት/ያለው

0  አመት

04

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ኮንትራት

የመጀመሪያ ስም የመጀመሪያ ፊደል

የምዝገባ ቀን

A,B,C,D

20/03/2010

E,F,G,H

22/03/2010

I,J,K,L

25/03/2010

M.N,O,P

26/03/2010

Q,R,S,T,U

27/03/2010

V,W,X,Y,Z

28/03/2010

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37