ሳይበርኛ ሳይበርኛ

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37

እሁድ ሚያዝያ 14, 2010 ዓ.ም | Sun April 22, 2018 G.C.