BID

 

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታመለያቁጥርኢመደኤግልፅጨረታመደበኛ 08/2011

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ፡-የኤሌክትሮኒክስ”ኮምፒውተር ና የኮምፒውተርተዛማችእቃዎች አልባሳት ፣ የህንፃመሳሪያ ና የኤሌክትሪክእቃዎች፣ የመኪና ዲያግኖስቲክ ቴስተር እናፈርኒቸርግዥ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-
ሀ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ-ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት ፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስችል ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00 (አንድመቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የጨረታ ሰነዱንበነፃ ማግኘት የሚችሉት ካቋቋማቸው አካል ማስረጃ ሲያቀርቡ ብቻ ሲሆን ደብዳቤ ሲያፅፉ የተጠየቀው የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ ማስጠቀስ ይኖርባቸዋል፡፡
ረ የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ሰ የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

 

የግዥው ዓይነት የጨረታ ማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት 01 የኤሌክትሮኒክስ”ኮምፒውተርእናኮምፒውተርተዛማችእቃዎች 55,180.00  

በ26/06/2011ዓ.ምበ8፡30ይዘጋል፡፡

ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ26/06/2011ዓ.ም በ8፡35 ይከፈታል፡፡
ሎት 02 የኔትወርክእቃዎችእናተዛማች 66,980.00
ሎት 03 አልባሳትእናጫማዎች 3,170.00
ሎት 04 የህንፃመሳሪያ”የኤሌክትሪክእቃዎችእናየመኪናዲያግኖስቲክቴስተር 3,660.00
ሎት 05ፈርኒቸር 12,730.00

 

 

የጨረታ ጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ግልፅ ጨረታ መደበኛ 07/2011

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተለያዩ ዕቃዎች ግዢ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-

ሀ. በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ. ተጫራቾች የታደሰ ንግድፍቃድ፣ ቫት፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ በጨረታ ለመወዳደር የተሰጠ ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ. በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ. በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር100.00 በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያው ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ. የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮችየ ሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ረ. የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡
የግዥውዓይነት የጨረታማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ጨረታው የሚከፈትበት ቀን
ሎት 1 ፈርኒቸር 29,689.82
11/06/2011
8፡3011/06/2011
8፡35
ሎት2 starix and development kit 11,104.28
ሎት 3 አልባሳት 2,351.00
ሎት 4 ኮምፒውተር እና ተዛማጅ እቃዎች 11,254.28
ሎት 5 የኤሌክትሮኒክስ እና የኤሌክትሪክ እቃዎች 62,120.00

ሰ. ተጫራቾች ለሁሉም የግዥ ዓይነቶች ቴክኒካል እና ፋይናንሺያል ሰነድ በተለያዩ ፖስታዎች አሽገው ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሸ. ኤጀንሲው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ አድራሻ፡- ሣር ቤት ብስራተ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሳይደርስ አዶት ህንፃ አጠገብ አፍሪካ ኢንሹራንስ ታወር ላይ፡፡ ስልክ ቁጥር 011-320-40-07 (የውስጥ መስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 06/2011
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የ30 ደቂቃ ሳምንታዊ የቴሌቪን ፕሮግራም የአየር ሰዓት አገልግሎት ግዢ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡
በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-

ሀ በመንግስትግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ ተጫራቾች የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ቫት፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስችል ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00(አንድ መቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ. የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ረ የጨረታማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በተቀመጠው ሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

የግዥውዓይነት
የጨረታ ማስከበሪያ
ጨረታው የሚዘጋበት ቀንና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀንና ሠዓት
ሎት1፡-
የ30 ደቂቃ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የአየር ሰዓት አገልግሎት
12,000.00(አሰራ ሁለት ሺህ ብር ብቻ)
በ 01/05/2011ዓ.ም
በ8፡30 ይዘጋል ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በ01/05/2011 ዓ.ም በ 8፡35 ይከፈታል
ሰ.ተጫራቾች ለሁሉም የግዥ ዓይነቶች ቴክኒካል እና ፋይናንሺያል ሰነድ በተለያዩ ፖስታዎች አሽገው ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሸ. ኤጀንሲው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ አድራሻ፡- ሣርቤት ብስራተ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሳይደርስ አዶት ህንፃ አጠገብ አፍሪካ ኢንሹራንስ ታወር 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 101፡፡ ስልክ ቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥ መስመር 131/176)
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ (ለሳይበር ሰራዊት ልማት ኢንስቲትዩት)
የጨረታ ጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ ሣ1/2011
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ(ለሳይበር ሰራዊት ልማት ኢንስቲትዩት) የእስቴሽነሪ፣ የኮምፒውተር እና ተዛማጅ፣ የኔትዎርክ እና የፈርኒቸር ዕቃዎች ግዢ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛትይፈልጋል፡፡

በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-
ሀ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ-ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ ተጫራቾች የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ ቫት፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስች ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00 (አንድ መቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ ጥቃቅንናአነስተኛተቋማትየጨረታሰነዱንበነፃማግኘትየሚችሉትካቋቋማቸውአካልማስረጃሲያቀርቡብቻሲሆንደብዳቤሲያፅፉየተጠየቀውየጨረታማስከበሪያገንዘብማስጠቀስይኖርባቸዋል፡፡
ረ የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክዋስትናመሆንአለበት፡፡
ሰ የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበተቀመጠውሰንጠረዥተገልጿል፡፡
የግዥውዓይነት የጨረታማስከበሪያ ጨረታውየሚዘጋበትቀንናሠዓት ጨረታውየሚከፈትበትቀንናሠዓት
ሎት1፡-የእስቴሽነሪዕቃዎች 1,994.80

በ19/03/2011ዓ.ም በ8፡30ይዘጋል ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ19/03/2011ዓ.ም በ8፡35ይከፈታል
ሎት2፡-የኮምፒውተርእናተዛማጅዕቃዎች 30,210.00
ሎት3፡-የኔትዎርክዕቃዎች 3,168.00
ሎት4፡-የፈርኒቸርዕቃዎች 14,867.00
ሸ ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብ
ሸ አለባቸው፡፡
ቀ ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስ ታወር1ኛ ፎቅቢሮቁጥር 101፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥመስመር 131/176)
የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ

የጨረታጥሪ
የጨረታመለያቁጥርኢመደኤግልፅጨረታመደበኛማዕቀፍ 01/2011
የኢንፎሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲአገልግሎትግዢበሀገርውስጥግልፅጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡
በጨረታውመወዳደርየሚፈልጉተጫራቾች፡-

ሀ በመንግስትግዥናንብረትአስተዳደርኤጀንሲድረ-ገፅበአቅራቢዎችዝርዝርውስጥየተመዘገቡወይምከገንዘብናኢኮኖሚልማትሚኒስቴርየተሰጣቸውንየምዝገባሰርተፍኬትማቅረብየሚችሉ፣
ለ ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት፣ ቲንእናከሀገርውስጥገቢየሚሰጥበጨረታለመወዳደርየሚያስችልሰርተፍኬትማቅረብአለባቸው፣
ሐ በሚወዳደሩበትዘርፍየተሰማሩበትንየታደሰንግድፈቃድማቅረብየሚችሉ፣
መ በአማርኛየተዘጋጀውንየጨረታሰነድብር 100.00 (አንድመቶ)በመክፈልዘወትርበሥራሠዓትይህማስታወቂያከወጣበትማግስትጀምሮከኤጀንሲውፋይናንስቢሮመውሰድይችላሉ፣
ሠ ጥቃቅንናአነስተኛተቋማትየጨረታሰነዱንበነፃማግኘትየሚችሉትካቋቋማቸውአካልማስረጃሲያቀርቡብቻሲሆንደብዳቤሲያፅፉየተጠየቀውየጨረታማስከበሪያገንዘብማስጠቀስይኖርባቸዋል፣
ረ የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክአገልግሎትዋስትናመሆንአለበት፣
ሰ የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበሰንጠረዥተገልፀዋል፡፡
የግዥውዓይነት የጨረታማስከበሪያ ጨረታውየሚዘጋበትቀን ጨረታውየሚከፈትበትቀን
ሎት1፡- የአውቶሞቢልየመኪናኪራይ ለ ሎት 1 =90,051.66 (ዘጠናሺህአምሳአንድብር ከ66/100 ብቻ) በ—————ዓ.ም በ———–ይዘጋል ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ———————ዓ.ም በ——ይከፈታል

ሸ ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብአለባቸው፡፡
ቀ ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትቲናህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስላይ፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07 (የውስጥመስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ

  Information Network Security Agency which engaged on Some of our Services include:
  Software Development
  Hardware programming
  Networking
  Network Security
  ... and more...

  ADDRESS

  Addis Ababa City | Besrate Gebreal, Ethiopia

  PHONE

  +251-113-71-71-14

  EMAIL

  contact@insa.gov.et