ጨረታ

 

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታመለያቁጥርኢመደኤግልፅጨረታመደበኛ 08/2011

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ፡-የኤሌክትሮኒክስ”ኮምፒውተር ና የኮምፒውተርተዛማችእቃዎች አልባሳት ፣ የህንፃመሳሪያ ና የኤሌክትሪክእቃዎች፣ የመኪና ዲያግኖስቲክ ቴስተር እናፈርኒቸርግዥ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-
ሀ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ-ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት ፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስችል ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00 (አንድመቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የጨረታ ሰነዱንበነፃ ማግኘት የሚችሉት ካቋቋማቸው አካል ማስረጃ ሲያቀርቡ ብቻ ሲሆን ደብዳቤ ሲያፅፉ የተጠየቀው የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ ማስጠቀስ ይኖርባቸዋል፡፡
ረ የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ሰ የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

 

የግዥው ዓይነት የጨረታ ማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት 01 የኤሌክትሮኒክስ”ኮምፒውተርእናኮምፒውተርተዛማችእቃዎች 55,180.00  

በ26/06/2011ዓ.ምበ8፡30ይዘጋል፡፡

ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ26/06/2011ዓ.ም በ8፡35 ይከፈታል፡፡
ሎት 02 የኔትወርክእቃዎችእናተዛማች 66,980.00
ሎት 03 አልባሳትእናጫማዎች 3,170.00
ሎት 04 የህንፃመሳሪያ”የኤሌክትሪክእቃዎችእናየመኪናዲያግኖስቲክቴስተር 3,660.00
ሎት 05ፈርኒቸር 12,730.00

 

 

 

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተለያዩ ዕቃዎች ግዥ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡
በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-
ሀ    በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ-ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ    ተጫራቾች የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ ቫት፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስችል ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ    በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ    በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00 (አንድመቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ    ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የጨረታ ሰነዱን በነፃ ማግኘት የሚችሉት ካቋቋማቸው አካል ማስረጃ ሲያቀርቡ ብቻ ሲሆን ደብዳቤ ሲያፅፉ የተጠየቀው የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ ማስጠቀስ ይኖርባቸዋል፡፡
ረ    የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ሰ    የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

የግዥው ዓይነት የግዥው ዓይነት ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት1፡- የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ ዕቃዎች እና አንቲቫይረስ ለሎት1= 72,881.22  

በ 07/04/2011 ዓ.ም በ8፡30 ይዘጋል፡፡

ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በ 07/04/2011ዓ.ም በ8፡35 ይከፈታል፡፡

ሸ    ተጫራቾች ለሁሉም የግዥ ዓይነቶች ቴክኒካል እና ፋይናንሺያል ሰነድ በተለያዩ ፖስታዎች አሽገው ማቅረብ አለባቸው፡፡
ቀ    ኤጀንሲው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ አድራሻ፡- ሣር ቤት ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሳይደርስ አዶት ህንፃ አጠገብ አፍሪካ ኢንሹራንስ ታወር 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 101፡፡ ስልክ ቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥ መስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተለያዩ ዕቃዎች ግዥ በሀገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡
በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ ተጫራቾች፡-
ሀ    በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ-ገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ወይም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የተሰጣቸውን የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
ለ    ተጫራቾች የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ ቫት፣ ቲን እና ከሀገር ውስጥ ገቢ የሚሰጥ በጨረታ ለመወዳደር የሚያስችል ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
ሐ    በሚወዳደሩበት ዘርፍ የተሰማሩበትን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
መ    በአማርኛ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ብር 100.00 (አንድመቶ) በመክፈል ዘወትር በሥራ ሠዓት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ማግስት ጀምሮ ከኤጀንሲው ፋይናንስ ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሠ    ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የጨረታ ሰነዱን በነፃ ማግኘት የሚችሉት ካቋቋማቸው አካል ማስረጃ ሲያቀርቡ ብቻ ሲሆን ደብዳቤ ሲያፅፉ የተጠየቀው የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ ማስጠቀስ ይኖርባቸዋል፡፡
ረ    የጨረታ ማስከበሪያ ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ CPO ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ዋስትና መሆን አለበት፡፡
ሰ    የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና ጨረታው የሚዘጋበት ቀን ቀጥሎ በሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

የግዥው ዓይነት የጨረታ ማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት1፡- የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማች ዕቃዎች እና አንቲቫይረስ ለሎት1= 64,481.22  

በ 07/04/2011 ዓ.ም በ8፡30 ይዘጋል፡፡

ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በ——————— ዓ.ም በ—— ይከፈታል፡፡
ሎት2፡- የአልባሳት ለሎት2= 4,818.30
ሎት2፡- የአልባሳት ለሎት3= 3,894.20
ሎት4፡-የጀነሬተር መለዋወጫ ለሎት4= 3,246.00
ሎት5፡- የኤሌክትሮኒክስ ለሎት4= 1,160.00

ሸ    ተጫራቾች ለሁሉም የግዥ ዓይነቶች ቴክኒካል እና ፋይናንሺያል ሰነድ በተለያዩ ፖስታዎች አሽገው ማቅረብ አለባቸው፡፡
ቀ    ኤጀንሲው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ አድራሻ፡- ሣር ቤት ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሳይደርስ አዶት ህንፃ አጠገብ አፍሪካ ኢንሹራንስ ታወር 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 101፡፡ ስልክ ቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥ መስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲየተለያዩዕቃዎችግዢበሀገርውስጥግልፅጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡
በጨረታውመወዳደርየሚፈልጉተጫራቾች፡-
ሀ.በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረገፅ በአቅራቢዎች ዝርዝርውስጥየተመዘገቡወይምከገንዘብናኢኮኖሚልማትሚኒስቴርየተሰጣቸውንየምዝገባሰርተፍኬትማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
ለ. ተጫራቾችየታደሰንግድፍቃድ፣ ቫት፣ ቲንእናከሀገርውስጥገቢበጨረታለመወዳደርየተሰጠሰርተፍኬትማቅረብአለባቸው፡፡
ሐ. በሚወዳደሩበትዘርፍየተሰማሩበትንየታደሰንግድፈቃድማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
መ. በአማርኛየተዘጋጀውንየጨረታሰነድብር100.00 በመክፈልዘወትርበሥራሠዓትይህማስታወቂያውከወጣበትማግስትጀምሮከኤጀንሲውፋይናንስቢሮመውሰድይችላሉ፡፡
ሠ. የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክአገልግሎትዋስትናመሆንአለበት፡፡
ረ. የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበሰንጠረዥተገልጿል፡፡

የግዥው ዓይነት የጨረታ ማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት 1:-የህንፃመሳሪያእናየኤሌክትሪክዕቃዎች 960.80  

17/03/2011ዓ.ምበ8፡30ይዘጋል

ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ17/03/2011ዓ.ም በ8፡30 ይከፈታል
ሎት 2፡-አልባሳትእናፋራሾች 4,881.00
ሎት 3፡-የጄኔሬተር 8,000.00
ሎት 4፡-የፕሪንተር ፣ ፎቶኮፒ፣ ቀለሞችእንዲሁምፊክሲንግእናድራምዩኒቶች 4,936.50

ሰ. ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብአለባቸው፡፡
ሸ. ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስታወርላይ፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07 (የውስጥመስመር 131/176).

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ(ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት) የእስቴሽነሪ፣ የኮምፒውተርእናተዛማጅ፣ የኔትዎርክእናየፈርኒቸርዕቃዎችግዢበሀገርውስጥግልፅጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡

በጨረታውመወዳደርየሚፈልጉተጫራቾች፡-
ሀ    በመንግስትግዥናንብረትአስተዳደርኤጀንሲድረ-ገፅበአቅራቢዎችዝርዝርውስጥየተመዘገቡወይምከገንዘብናኢኮኖሚልማትሚኒስቴርየተሰጣቸውንየምዝገባሰርተፍኬትማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
ለ    ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት፣ ቲንእናከሀገርውስጥገቢየሚሰጥበጨረታለመወዳደርየሚያስችልሰርተፍኬትማቅረብአለባቸው፡፡
ሐ    በሚወዳደሩበትዘርፍየተሰማሩበትንየታደሰንግድፈቃድማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
መ    በአማርኛየተዘጋጀውንየጨረታሰነድብር 100.00 (አንድመቶ)በመክፈልዘወትርበሥራሠዓትይህማስታወቂያከወጣበትማግስትጀምሮከኤጀንሲውፋይናንስቢሮመውሰድይችላሉ፡፡
ሠ    ጥቃቅንናአነስተኛተቋማትየጨረታሰነዱንበነፃማግኘትየሚችሉትካቋቋማቸውአካልማስረጃሲያቀርቡብቻሲሆንደብዳቤሲያፅፉየተጠየቀውየጨረታማስከበሪያገንዘብማስጠቀስይኖርባቸዋል፡፡
ረ    የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክዋስትናመሆንአለበት፡፡
ሰ    የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበተቀመጠውሰንጠረዥተገልጿል፡፡

የግዥው ዓይነት የጨረታ ማስከበሪያ ጨረታው የሚዘጋበት ቀን እና ሠዓት ጨረታው የሚከፈትበት ቀን እና ሠዓት
ሎት1፡-የእስቴሽነሪዕቃዎች 1,994.80  

በ19/03/2011ዓ.ም በ8፡30ይዘጋል

ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ19/03/2011ዓ.ም በ8፡35ይከፈታል
ሎት2፡-የኮምፒውተርእናተዛማጅዕቃዎች 30,210.00
ሎት3፡-የኔትዎርክዕቃዎች 3,168.00
ሎት4፡-የፈርኒቸርዕቃዎች 14,867.00

ሸ    ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብአለባቸው፡፡
ቀ    ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስ ታወር1ኛ ፎቅቢሮቁጥር 101፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥመስመር 131/176).

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎርሜሽን ረብደህንነትኤጀንሲየ30 ደቂቃ ሳምንታዊ የቴሌቪ»ን ፕሮግራም የአየርሰዓት አገልግሎት ግዢ በሀገርውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡
በጨረታው መወዳደርየሚፈልጉተጫራቾች፡-
ሀ    በመንግስትግዥናንብረትአስተዳደርኤጀንሲድረ-ገፅበአቅራቢዎችዝርዝርውስጥየተመዘገቡወይምከገንዘብናኢኮኖሚልማትሚኒስቴርየተሰጣቸውንየምዝገባሰርተፍኬትማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
ለ    ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት፣ ቲንእናከሀገርውስጥገቢየሚሰጥበጨረታለመወዳደርየሚያስችልሰርተፍኬትማቅረብአለባቸው፡፡
ሐ    በሚወዳደሩበትዘርፍየተሰማሩበትንየታደሰንግድፈቃድማቅረብየሚችሉመሆንአለባቸው፡፡
መ    በአማርኛየተዘጋጀውንየጨረታሰነድብር 100.00(አንድመቶ)በመክፈልዘወትርበሥራሠዓትይህማስታወቂያውከወጣበትማግስትጀምሮከኤጀንሲውፋይናንስቢሮመውሰድይችላሉ፡፡
ሠ የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክዋስትናመሆንአለበት፡፡
ረ የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበተቀመጠውሰንጠረዥተገልጿል፡፡

የግዥውዓይነት የጨረታማስከበሪያ ጨረታውየሚዘጋበትቀንናሠዓት ጨረታውየሚከፈትበትቀንናሠዓት
ሎት1፡-
የ30ደቂቃ ሳምንታዊየቴሌቪዥንፕሮግራምየአየርሰዓትአገልግሎት
12,000.00(አሰራሁለትሺህብርብቻ) በ 01/05/2011ዓ.ም
በ8፡30ይዘጋል
ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበትበ01/05/2011ዓ.ምበ8፡35ይከፈታል

ሰ ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብአለባቸው፡፡
ሸ ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስታወር 1ኛ ፎቅቢሮቁጥር 101፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07/ 0113-71-71-14 (የውስጥመስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲ (ለሳይበርሰራዊትልማትኢንስቲትዩት)
የጨረታጥሪ
የጨረታ መለያ ቁጥር ኢመደኤ ግልፅ ጨረታ መደበኛ 01/2011

የኢንፎሜሽንመረብደህንነትኤጀንሲአገልግሎትግዢበሀገርውስጥግልፅጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡
በጨረታውመወዳደርየሚፈልጉተጫራቾች፡-
ሀ    በመንግስትግዥናንብረትአስተዳደርኤጀንሲድረ-ገፅበአቅራቢዎችዝርዝርውስጥየተመዘገቡወይምከገንዘብናኢኮኖሚልማትሚኒስቴርየተሰጣቸውንየምዝገባሰርተፍኬትማቅረብየሚችሉ፣
ለ    ተጫራቾችየታደሰንግድፈቃድ፣ ቫት፣ ቲንእናከሀገርውስጥገቢየሚሰጥበጨረታለመወዳደርየሚያስችልሰርተፍኬትማቅረብአለባቸው፣
ሐ    በሚወዳደሩበትዘርፍየተሰማሩበትንየታደሰንግድፈቃድማቅረብየሚችሉ፣
መ    በአማርኛየተዘጋጀውንየጨረታሰነድብር 100.00 (አንድመቶ)በመክፈልዘወትርበሥራሠዓትይህማስታወቂያከወጣበትማግስትጀምሮከኤጀንሲውፋይናንስቢሮመውሰድይችላሉ፣
ሠ    ጥቃቅንናአነስተኛተቋማትየጨረታሰነዱንበነፃማግኘትየሚችሉትካቋቋማቸውአካልማስረጃሲያቀርቡብቻሲሆንደብዳቤሲያፅፉየተጠየቀውየጨረታማስከበሪያገንዘብማስጠቀስይኖርባቸዋል፣
ረ    የጨረታማስከበሪያከታወቁባንኮችየሚሰጥ CPO ወይምበቅድመሁኔታላይያልተመሰረተየባንክአገልግሎትዋስትናመሆንአለበት፣
ሰ    የጨረታማስከበሪያመጠንእናጨረታውየሚዘጋበትቀንቀጥሎበሰንጠረዥተገልፀዋል፡፡

የግዥውዓይነት የጨረታማስከበሪያ ጨረታውየሚዘጋበትቀንናሠዓት ጨረታውየሚከፈትበትቀንናሠዓት
ሎት1፡- የአውቶሞቢልየመኪናኪራይት ለ ሎት 1 =90,051.66 (ዘጠናሺህአምሳአንድብር ከ66/100 ብቻ) በ—————ዓ.ም በ———–ይዘጋል ተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት በ———————ዓ.ም በ——ይከፈታል

ሸ    ተጫራቾችለሁሉምየግዥዓይነቶችቴክኒካልእናፋይናንሺያልሰነድበተለያዩፖስታዎችአሽገውማቅረብአለባቸው፡፡
ቀ    ኤጀንሲውየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልወይምበሙሉየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡
ለተጨማሪመረጃአድራሻ፡- ሣርቤትብስራተገብርኤልቤተክርስቲያንሳይደርስአዶትቲናህንፃአጠገብአፍሪካኢንሹራንስላይ፡፡ ስልክቁጥር 011-320-40-07 (የውስጥመስመር 131/176)

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

  Information Network Security Agency which engaged on Some of our Services include:
  Software Development
  Hardware programming
  Networking
  Network Security
  ... and more...

  ADDRESS

  አዲስአበባ | ብስራተ ገብርኤል , ኢትዮጵያ

  ስልክ

  +251-113-71-71-14

  ኢ-ሜል

  contact@insa.gov.et